Dr Miloš Papić je rođen 20. juna 1986. godine u Čačku. Po svršetku Osnovne škole „Vuk Karadžić“ i čačanske Gimnazije, upisuje Tehnički fakultet u Čačku na kom završava osnovne i master studije. Doktorske studije je završio na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu, 14. januara 2015. godine. Zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku od 2010. godine. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora. Autor je brojnih naučno-istraživačkih i stručnih radova iz oblasti informacionih tehnologija i sistema, upravlјanja zaštitom životne sredine, obrazovanja i preduzetništva. Autor je nekoliko univerzitetskih udžbenika, priručnika i praktikuma. Dugogodišnji je član organizacionog odbora međunarodne naučne konferencije Tehnika i informatika u obrazovanju, te programskog odbora konferencija Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju i Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo. Član je Saveza inženjera i tehničara Srbije, kao i Društva istraživača u obrazovanju u Srbiji. Recezent je Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju za studijske programe u polјu tehničko-tehnoloških nauka. Autor je udžbenika za starije razrede osnovne škole iz predmeta Informatika i računarstvo, kao i konstruktorskih kompleta za predmet Tehnika i tehnologija pri izdavačkoj kući Vulkan znanje. Autor je i realizator nekoliko obuka za stručno usavršavanje nastavnika. U mladosti se uspešno bavio košarkom. Sa juniorskom selekcijom KK Borac osvojio je srebrnu medalјu na završnom turniru prvenstva Srbije 2005. godine. Sa seniorskim selekcijama KK Železničar i KK Mladost takmičio se u B saveznoj ligi. Oženjen je i otac je dvoje dece.

Dalibor Čuklјević je rođen 28. oktobra 1985. godine u Čačku. Po svršetku Osnovne škole „Vuk Karadžić“ i čačanske Tehničke škole, upisuje Tehnički fakultet u Čačku na kom završava osnovne studije. Zaposlen je u osnovnoj školi „Dr Dragiša Mišović“ u Čačku od 2011. godine. Predaje Informatiku i računarstvo i Tehniku i tehnologiju. Autor je udžbenika za starije razrede osnovne škole iz predmeta Informatika i računarstvo, kao i konstruktorskih kompleta za predmet Tehnika i tehnologija pri izdavačkoj kući Vulkan znanje. Digitalnih sadržaja u digitalnim udžbenicima Informatike i računarstva, Priručnika za nastavnike (dnevne pripreme, mesečni i globalni planovi), Seminara (Nastava programiranja u oblaku – paradigma novog doba, Statičke i dinamičke prezentacije u svetlu novih tehnologija). Član je Udruženja profesora informatike i tehnike (UPIT). Oženjen je i otac je dvoje dece.